תקנון חברת

קידום X

 1. חברת טיקומסופט בע"מ (ח.פ.514119775) היא בעליו החוקיים של האתר kidumx הנמצא בכתובת: https://www.kidumx.com  וגם בכתובת https://www.kidumx.co.il   החברה מציעה באתר זה שירותי קידום אתרים, בניית אתרים, איחסון אתרים, שירותי עיצוב ועוד. (להלן: "החברה" ו/או "האתר" ו/או "בעל האתר" ו/או "בית העסק").

      ההתקשרות עם הלקוחות והלקוחות הפוטנציאליים, נעשית באמצעות רשת האינטרנט ו/או בבית   

      העסק ו/או טלפונית, לפי שיקול דעת בית העסק. 

 1. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, הכתוב מתייחס לשני המינים באופן שווה.
 2. בסעיפים בהם כתוב בגוף יחיד תהווה הצהרה והסכמה של המשתמש לתוכן הדברים הכתובים.
 3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה באתר ע"י המבקרים (להלן: "המשתמש" ו/או "לקוח") לרבות רכישת השירות ו/או סימון ו/או התכתבות עם בית העסק. המשתמש מאשר כי קרא והבין את הכתוב בתקנון ו/או על ידי הכניסה ו/או הביקור באתר ו/או השימוש ו/או יצירת קשר במייל ו/או כל מדיה אחרת לרבות חתימה פיזית או דיגיטלית על ההסכם ו/או אישור טלפוני בעל פה ובכך הנך נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת את תנאי השימוש שלהלן לרבות הצהרת הפרטיות העולה מתנאי שימוש זה אשר מופיעה בהמשך. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש אנא המנע משימוש בשירותים של החברה ו/או באתר.
 4. נוסח התקנון המחייב והקובע הוא התקנון המפורסם ביום שימוש הלקוח במערכת. החברה ממליצה למשתמשים לקרוא ולהתעדכן, מעת לעת, בתנאי השימוש.
 5. המשתמש מצהיר כי הוא פועל על פי חוק ובפרט לפני דיני מדינת ישראל ומודע למצבו המשפטי ואינו עובר אף דין וזאת לאחר בדיקה למצבו המשפטי. לחברה לא תהיה כל אחריות בגין משתמש שעבר על הדין.

       הגדרות

       סמכות שיפוט ותחולת הדין

 1. על השימוש באתר ובכל הנוגע לתקנון יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. בכל מחלוקת הערכאה המשפטית תהיה סמכות ייחודית לבתי המשפט בתל-אביב-יפו.

       הרשמה וחשבון משתמש

 1. במידה והנך מתכוון לבצע רכישה באתר החברה ובמידה ויכולת כזו קיימת באתר, הנך מתחייב למלא פרטים מלאים ומדוייקים לצורך פתיחת חשבון ובהתאם לדרישות המערכת לרבות וככל שתתבקש. שם מלא, ת.ז, מספר דרכון וכרטיס אשראי. החברה לא תישא באחריות כלשהי כתוצאה מההשלכות במסירת מידע לא מדוייק ו/או שגוי ושלא לפי דרישות המערכת.
 2. הנך מאשר למערכת לשלוח לך הודעה ו/או מייל לאימות מכשירך וזהותך. הנך מצהיר כי המכשיר הוא בשימושך האישי בלבד ואין מלבדך משתמש בו. החשבון שלך באתר לא ניתן להעברה ואינך רשאי להתיר לאחר להשתמש בחשבונך.
 3. לחברה שיקול הדעת הבלעדי לסגור ו/או להגביל את חשבונך ו/או להגביל את כניסתך בכל דרך שהיא רואה לנכון ולא יהיו לך טענות בעניין. לרבות במצב של הפרה של תנאי השימוש, שימוש לא ראוי של האתר, כניסה של צד שלישי עם פרטי הגישה שלך ועוד.
 4. שמור על פרטי הגישה שלך לאתר החברה ואל תמסור לאף גורם אחר להכנס למערכת.
 5. החברה תשתמש בפרטים בהתאם לדין ו/או בהתאם למדיניות הפרטיות שבאתר החברה.
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש אמצעי זיהוי נוספים לבטחון המשתמשים וביצוע השירות כגון: הליך של הכר את הלקוח (KYC) וזאת בהתאם לדרישות של צד שלישי ו/או של החברה. אי עמידה בדרישות אלו מהווה הפרה של תקנון האתר ולחברה תהיה הזכות הבלעדית אם להקים חשבון למשתמש ו/או לממש את השירות המוצע. יתכן ודרישות כאלה ואחרות יעלו למשתמשים קיימים אשר מעוניינים לבצע עסקה עם החברה.

     שירותי החברה באתר

 1. לחברה זכות לבטל כל עסקה ו/או לחסום כל משתמש באתר במידה והעסקה נוגדת את תקנון זה ו/או מפרה זכויות של צד שלישי כלשהו ו/או לפי טענה של צד שלישי, כי העסקה הנ"ל מפרה את זכויותיו ו/או מפרה דין אחר ו/או מפרה את חוקי מדינת ישראל.
 2. במידה והקונה אינו מכבד את התחייבויותיו בהסכם, בין היתר מעמיד אמצעי תשלום שאינו בתוקף ו/או כל פרט שגוי אחר, לחברה הזכות למנוע את העסקה בכל עת. ללקוח לא תהיה כל טענה בנושא.
 3. לשם הגנה על המערכת יש לאתר הזכות לבצע חקירה על פרטי פעילותו באתר ולבחון בין היתר פעילות חשודה עם חשבונו.

    תנאי רכישת השירות

 1. המוצרים ו/או השירותים הנמכרים באתר – על הרוכש לקרוא היטב את תנאי השימוש טרם רכישה ו/או שימוש במוצר. בעל האתר לא יהיה אחראי בגין נזק לרבות נזק שנגרם עקב שימוש שלא בהתאם להוראות השימוש ולא על פי תקנון זה.
 2. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להוסיף ו/או להסיר מוצרים ו/או סוגי מוצרים ו/או שירותים.
 3. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את דף המוצר על תכניו ודרישותיו לרבות אך לא רק תנאי השירות ו/או המחיר בכל עת (להלן: "דף מוצר", "דף שרות").
 4. בהזמנת מוצר יש לבחור את המוצר בהתאם להוראות באתר: מוצר, תנאי השירות, מחיר, בהתאם להקשר של המוצר ולפי אפשרויות הבחירה שהאתר מציע בכל מוצר (להלן: "המוצר").
 5. בטופס ההזמנה יש למלא את הפרטים האישיים שהאתר מבקש כגון: שם מלא, כתובת, טלפון, מייל ואמצעי תשלום (להלן: "פרטי המזמין") ובסוף התהליך לשלוח את הטופס עם פרטי המזמין כאשר הינם מלאים, מדוייקים ונכונים לאתר ו/או לחברה (להלן: "ביצוע ההזמנה" ו/או "הזמנה"). יש להקפיד למלא את פרטי המזמין באופן מדוייק כדי להבטיח את ביצוע ההזמנה.
 6. במעמד ביצוע ההזמנה, האתר ו/או החברה תבצע בדיקה של פרטי המזמין מול חברת האשראי, לשם קבלת אישור על ביצוע ההזמנה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע בדיקות נוספות עם חברות אחרות בנוגע להבטחת החיוב או ביטוחו, כגון: הליך הכרת לקוח (KYC). עם קבלת האישור, החברה תשלח למזמין הודעה אודות אישור ההזמנה והכל בכפוף להמצאות המוצר ו/או זמינותו (להלן: "אישור הזמנה"). יודגש כי חיוב המזמין בגין המוצר המוזמן נעשה בעת ביצוע ההזמנה.
 7. המוצרים אשר קיבלו אישור הזמנה, דהיינו בוצעה הזמנה אשר התקבל אישור הזמנה בגינם יכונו "פריטים" ו/או "הזמנה סופית".
 8. במידה ואין אישור מחברת האשראי ו/או מהבנק בגין העברה בנקאית לביצוע ההזמנה, ועל כן לא הונפק אישור להזמנה, יש על המשתמש ליצור קשר עם השירות לקוחות במייל ו/או בטלפון כפי שיפורסם באתר ולהסדיר את הנושא. למען הסר ספק לבעל האתר לא תהיה כל אחריות ולא יישא באף נזק ישיר ו/או עקיף להזמנות שלא קיבלו אישור הזמנה. בפרט בנוגע לרכישת מוצר לטובת הלקוח אשר לא יצאה לפועל בשל סירוב חברת האשראי לכבד את כרטיס האשראי של הלקוח ו/או אי כיבוד הוראת הלקוח בבנק
 9. יכול בית העסק לדרוש פרטי הזדהות נוספים לשם הבטחת העסקה. המשתמש ישתף פעולה וימלא אחר הוראות החברה.
 10. לתנאים נוספים ראה פרק תנאים נוספים בהמשך.

     רכישה בבית העסק

 1. ישנה אפשרות לרכוש שירותים או מוצרים בבית העסק על פי זמינות המוצר והשירות המוצעים באתר.

     רכישה בהעברה בנקאית

 1. בית העסק יאפשר ביצוע הזמנת השירות באמצעות העברה בנקאית. יש להתנהל עפ"י ההנחיות המופיעות באתר לשם ביצוע ההעברה.
 2. מועד מתן אישור רשמי כתוב על ידי החברה הוא המועד הקובע לאישור קבלת התשלום. בעת אישור קבלת התשלום יחל העסק בהליך ההכנה לשילוח המוצר ו\או בתהליך ההכנה למתן השרות.
 3. החברה תעשה מאמצים סבירים לזהות את העברת התשלום, ככל שלא נשלחת הודעה מתאימה כעבור זמן סביר. על המשתמש ליצור קשר עם החברה באמצעות פרטי הקשר באתר וזאת לצורך בירור נוסף.

     סכסוך שנתגלע בין משתמשי האתר

 1. ככל שנתגלע סכסוך מכל סוג בין משתמשי האתר ו/או בין משתמשי האתר וצד שלישי כלשהו, לאתר אין אף אחריות בנושא ו/או לא תהיינה אף טענות כלפי האתר מאף סוג לרבות פיצוי ו/או נזק ישיר ו/או עקיף ישיר או כלפי צד שלישי ו/או רביעי.
 2. עם זאת, לפנים משורת הדין וללא כל התחייבות לפעולה כלשהי, החברה תעשה מאמץ לגשר בין הצדדים ולגרום לצדדים לתקשר ולסיים את המחלוקת.
 3. ככל שצד כלשהו יכניס את החברה כחלק מהסכסוך, אותו צד יישא בעלויות הכרוכות לחברה להתגונן אשר כוללים שכ"ט עו"ד, אגרות ועוד.

     שימוש לרעה וחסימת פעילות משתמש

     המשתמש מצהיר כי לא ישתמש לרעה באתר ולא בדרכים הבאות:

 1. לא ישתמש באתר או בחלקו בצורה לא חוקית ו/או למטרות לא חוקיות.
 2. שימוש באתר בצורה שיכולה לפגוע בפעילות האתר ומטרותיה.
 3. ניסיון לחדור לאזור אישי, מוצפן, רגיש של האתר ו/או להוות בפעילות באתר סכנה ליתר המשתמשים ו/או למערכת האתר.
 4. פניה מרובה בבקשות באתר.
 5. לסחור ו/או למכור בכל דרך שהיא שירות שמציע האתר ללא אישור האתר.
 6. אינך רשאי להעתיק, להדפיס, לשמור או בכל דרך אחרת לנצל את המידע שבאתר או מסד הנתונים שלו בין היתר באמצעות סקרפינג (scarping), דאטה מיינינג (data mining), הארווסטינג (harvesting), סקרין סקרפינג (screen scraping), reverse engineering איסוף ו/או אגרגציה באף צורה, אינדקסינג, שימוש ברובוט, ספיידר או כל כלי אוטומטי וטכניקות שונות על האתר ומסדיה ו/או כל מתחם ששייך ו/או קשור לחברה.
 7. במידה והאתר יזהה פעילות חשודה למדיניות האתר ו/או המהווה סכנה למשתמשים אחרים ו/או מפרה כל דין ו/או פרסום, לחברה נשמרת הזכות הבלעדית לבצע כל פעולה על חשבונך לצורך כך.
 8. לחברה נשמרת הזכות בהפרה שלעיל לסגור, להגביל או למחוק את חשבונך ללא התראה מוקדמת. המידע יישמר ככל הניתן ויתאפשר למשתמש לפנות להנהלת האתר לברר את הנושא.
 9. השימוש באתר הינו בהתאם לתנאי שימוש אלו.
 10. החברה רשאית למנוע כל פעולה באתר במידה ותמצא כי פעילות זו נעשית שלא כדין ו/או בניגוד לאמור בתקנון השימוש ו/או לתנאי ההזמנה. ככל וקיימת פעילות כזו ו/או שמפרה זכויות של צד שלישי כלשהו ו/או לפי טענת צד שלישי כלשהו, כי המודעה הנ"ל מפרה את זכויותיו ו/או מפרה דין אחר.
 11. החברה שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר פעילות שאינה ראויה ו/או אינה עומדת בסטנדרטים של האתר ו/או שאסורה על פי חוקי מדינת ישראל.

     עמלה ותעריפים

 1. על השירות הניתן תגבה עמלה אשר כלולה בתוך המחיר המופיע באתר המוגדר: "המחיר שלנו" ו/או בצורה דומה. כאשר בעל האתר משתמש במונח "המחיר שלנו" ו/או כל מונח דומה אחר, הכוונה היא כי זהו המחיר אותו בעל האתר מוכר את השירות ו/או המוצר ללקוח בזמן הנתון.

     הגבלת אחריות

 1. האתר ובפרט המידע, הממשק, היכולות הטכנולוגיות שהאתר מציע כגון יצירת קשר, התכתבות, העברת נתונים, התכנים והשירותים המתאפשרים בשימוש באתר, מוגשים לך במתכונת AS IS והחברה על מנהליה, בעלי מניותיה, בעלי השליטה ומי מטעמה לא יישאו בכל אחריות להתאמתם כתוצאה מהשימוש באתר – נזק עקיף או ישיר כלפיך ו/או כלפי צד שלישי ו/או צד רביעי. על כן, לא יקום ללקוח אף טענה ו/או דרישה ו/או פיצוי כלשהו בגין השימוש באתר. השימוש באתר באחריות המשתמש בלבד.
 2. החברה לא תישא בכל אחריות לנזק ו/או אובדן ו/או חסרון כיס ו/או עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שיגרם לגולש כתוצאה מהשימוש בשירותי האתר.
 3. המשתמש מצהיר כי הוא פועל באופן חוקי לפי דיני מדינת ישראל וכי אינו משתמש לרעה במערכת המוצעת על ידי החברה. הוא מצהיר כי הוא פוטר את החברה מכל אחריות ו/או האשמה כלפי האתר כתוצאה מהשימוש באתר.
 4. כל התוכן המופיע באתר לרבות סרטונים, מדריכים, מאמרים, התייחסויות והמלצות של גולשים אחרים ו/או של האתר ו/או הפניות לכתבות, לינקים וכיוצא בזה (להלן: "המידע"), הם המלצה בלבד ואין להסתמך עליהם ו/או על סמך המידע לקבל החלטה. אין בפרסום המידע באתר ושימוש בו על ידי המשתמש בכדי לחייב את החברה ו/או להטיל עליה אחריות כלשהי וזאת בקשר לפעולות המשתמשים בהסתמך על המידע המפורסם באתר. ככל שיש אחריות כלשהי תקום היא על הכותב עצמו אם בכלל, וזה בהתאם להקשר ולנסיבות. כאמור החברה לא תישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, נזק, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל סוג אשר ייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על המידע באתר.
 5. החברה עושה את מרב המאמצים להעמיד את האתר באופן רציף ללא הפרעות, עם זאת ייתכן שמעת לעת לא תהיה גישה לאתר.
 6. החברה לא תישא באחריות לגבי דיוק התוכן באתר ומחוצה לו. אין להסתמך על תוכן האתר, בפרט על הציטוטים באופן אבסולוטי ויש לבדוק ולהיוועץ עם מומחים על פי הצורך.
 7. הנך אחראי בלעדי על השימוש באתר ועל אחריותך הבלעדית השימוש בו. גם בגין נזק ישיר ו/או עקיף שמתרחש לך.
 8. יכול שמעת לעת באזורים שונים באתר יופיעו פרסומות שונות. על המשתמשים לקרוא את פירוט ותנאי העסקה טרם השימוש בשירות.
 9. ככל שחשבונכם נסגר, נמחק , נחסם אין האתר אחראי על התוצאות ו/או ההשלכות הכרוכות בכך. הנכם לוקחים את האחריות עליכם בנושא ולא תהיה לכם כל דרישה ו/או תביעה הן לא לנזק ישיר ולא לנזק עקיף.
 10. השירות ניתן AS IS – אין החברה אחראית במפורש או במשתמע עד לרמת הדין המותרת לרבות בנושא סחירות, כשירות למטרה מסוימת.
 11. החברה לא מתחייבת כי שירותי החברה יהיו נטולי הפרעות ו/או תקלות ו/או וירוסים ו/או הפרעות אחרות. הנך מצהיר כי אתה מסכים כי השימוש בשירות על אחריותך בלבד. החברה לא תישא בנזקים שייגרמו כתוצאה או משימוש באתר הן שבאחריות החברה והן שלא.

     אבטחת מידע, סודיות המידע ומדיניות הפרטיות

 1. עליך לשמור על הסיסמא שלך ולא להעבירה הלאה.
 2. יש להשמע להוראות המערכת בנושא בחירת הסיסמה במידה וישנה כזאת. שימוש בסיסמה לא מוצפנת דיה יכול ותגרור חסימה משימוש בחשבון.
 3. הנך מצהיר כי אתה מסכים לחברה להעביר את פרטיך לצד שלישי לצורך טיפול בבעיות אבטחה ו\או בבעיות טכניות ככל שישנן הקשורות לחשבון שלך.
 4. החברה תעשה מאמץ סביר לשמור את פרטי המשתמשים ולא למוסרם לצדדים שלישיים, כל עוד אין הכרח חוקי לעשות כן, אולם פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת ולפיכך אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות וככל שגורם חיצוני יחדור למידע השמור בידי החברה ו/או יעשה שימוש במידע זה לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה מכל מין וסוג שהוא.
 5. לאחר פנייתך לבית העסק, דרך אתר החברה בכדי לצרוך את שירותי החברה ו/או מוצריה, הנך מאשר לבית העסק להשתמש בפרטי המשתמש למשלוח פרטים אודות שירותים נוספים של בית העסק בדואר אלקטרוני (חומר שיווקי).
 6. משתמשי האתר מצהירים כי ידוע להם כי החברה אוספת מידע סטטיסטי אודות פעילות משתמשיה באתר, בין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגית cookies וכלים אנליטיים אחרים למטרות שיווקיות ועסקיות, על מנת להתאים את האתר להעדפות המשתמש ו\או לבצע פניה חוזרת לאותם משתמשים דרך הרשתות החברתיות כגון: פייסבוק, אניסטגרם וכדומה.
 7. Cookies הנם קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. קבצים אלו מכילים מידע מגוון, לרבות הדפים שבהם המשתמש ביקר, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן המשתמש הגיע אל האתר, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.
 8. החברה מצפינה את המידע החיוני בטכנולוגיות המקובלות ולפי דרישות הדין. לדוגמה: שימוש בטכנולוגיית SSL לשם העברת מידע מוצפן כגון אמצעי תשלום כמקובל באתרי סחר אלקטרוני ו/או בהתאם לתקן הבינלאומי PCI DSS- תקן אחיד לאבטחת מידע לעסקים (שירות של צד ג').

     תוכן האתר

 1. אין לחברה כל אחריות לתוכן המופיע באתר אשר מוזן על ידי המשתמשים ו/או לפרסומים

    המוזנים על ידי המשתמשים ו/או צדדים שלישיים, לרבות כאלו הכוללים פגיעה, השמצה, דיבה וכדומה.

 1. החברה אינה אחראית לדיוק, לנכונות, לשלמות ולשימושיות של תוכן האתר.
 2. בשום נסיבות החברה לא תהיה אחראית וכן לא תחוב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל הסתמכות המשתמש על מידע שהושג דרך האתר ו/או סופק על ידי החברה והינם באחריות המשתמש בלבד. לרבות מאמרים, סרטוני הדרכה, וידיאו, טיפים, ציטוטי ועוד.
 3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, על משתמשי האתר להקפיד על שיגור ו/או פרסום תכנים

     נאותים וחוקיים, שאינם מפרי זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים ומדוייקים בנכונותם.

 1. כמו כן, על המשתמשים להמנע מפרסומים פוגעניים, משמיצים, מכפישים ו/או שיש בהם

     הוצאת דיבה. על המשתמשים נאסר לפרסם כל תוכן שקרי, מטעה או מסולף.

     מבלי לגרוע מן האמור, החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק מנוי של משתמש או למנוע ביצוע עסקה ממשתמש אשר פרסם תוכן פוגעני ו/או שקרי ו/או בלתי       חוקי/ מפר זכויות יוצרים ו/או מסולף כנזכר לעיל ולא לאפשר לו להמשיך להשתמש בשירותי האתר, לרבות על דרך של מחיקת החשבון וניתוק כל קשר חוזי ו/או             אחר בין המשתמש לחברה, זאת ללא התראה מראש

     ולשיקול דעתה הבלעדי של החברה, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה

     כנגד החברה במקרה כזה.

     לינקים לאתרים חיצוניים

 1. החברה אינה אחראית באף דרך שהיא לשירותי צד שלישי ובין היתר לתוכן באתר המפנה לאתרי צד שלישי. שימוש בתוכן זה ייעשה על אחריות המשתמש בלבד.

     אמצעי תשלום שהאתר מכבד

 1. האתר לא מתחייב לכבד סוג מסוים של כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר. עם זאת החברה עושה מאמצים לכסות כמה שיותר אמצעי תשלום ובכפוף לתנאי שימוש של אותה חברה. אמצעי התשלום המכובדים יפורסמו באתר טרם ביצוע ההזמנה.

     תנאים לביצוע השירות

 1. לחברה תנאים שלא תלויים בה, כגון אישור חברת האשראי, אישור על ההעברה הבנקאית, ועוד. התנאים יכולים שישתנו מעת לעת. כדאי להיכנס ולהתעדכן. הוראות האתר יגברו על תקנון זה.

 

     יצירת קשר

 1. ניתן ליצור קשר עם החברה בפרטי ההתקשרות המופיעים באתר.

 

     קניין רוחני

 1. כל הקניין הרוחני לרבות תוכן, סימני מסחר, עיצוב, כותרות, לוגו, פטנטים וסודות מסחריים שייכים לחברה. בין אם רשומים ובין אם לאו. ההגנה חלה לרבות אך לא רק על חווית המשתמש, עיצוב, תוכן, קוד, תהליכים, טכנולוגיה ועוד.
 2. אין לך רשות להשתמש בקניין החברה אלא בהסכמה בכתב מראש מהחברה. לרבות העתקה, שינוי, לאמץ, לתרגם, הנדוס לאחור, שימוש מסחרי או פרטי על כל חלק בקניין החברה ו/או הפרה של כל צד זכויות צד שלישי לרבות לפי מדיניות הפרטיות. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על המשתמש עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.

     גילוי נאות

 1. החברה ו/או צדדים שלישיים אינה אחראית באף נסיבות שהם לשימוש ולהשלכות שעולות מהשימוש באתר. החברה אינה נושאת באחריות באף נזק ישיר ו/או עקיף ו/או נסיבתי ו/או תוצאתי ו/או תאונתי ו/או כל נזק אחר שמתרחש בין היתר כתוצאה או שקשור עם הגישה, השימוש, אי השימוש של האתר לרבות אך לא רק – התקפת סייבר, האקינג, ניצול לרעה של צד שלישי ו/או פריצה. האתר מסופק as-is או as-available ללא אחריות מאף סוג. אין אחריות שהאתר יעבוד ללא תקלות מאף סוג.
 2. הנך מסכים ולוקח אחריות מלאה, בלעדית על השימוש באתר. הסיכונים בשימוש באתר הם על המשתמש בלבד. האחריות שלך היא לפעול בהתאם לכל דין באזורך.
 3. התרופה היחידה שתוכל לקבל במסגרת ההתקשרות היא לשיקול דעת החברה בלבד והיא תתמצא בתיקון האתר ובמידה ונמצא צורך לעשות כן ע"י החברה.

 

     שיפוי

 1. ככל שייגרם לחברה נזק ו/או יקומו טענות כנגד החברה בשל פעילות הלקוח לרבות כתוצאה מהפרת התחייבויות הלקוח על פי תקנון זה או הפרת הוראות כל דין, לרבות תביעות בגין הפרה של זכויות קניין רוחני, הלקוח מתחייב לשפות את החברה בגין הנזק שייגרמו לחברה ו/או למי מטעמה, וזאת לרבות כל טענה או תביעה של צד ג', בישראל או מחוץ לישראל, הוצאות משפטיות במלואן כגון שכ"ט עו"ד, אגרות ועוד.

     סעיפים נוספים, הבהרות וכללי           

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע חקירה ולזהות פעילות חשודה של משתמשים (וכל משתמש אחר) באתר אשר כולל איסוף מידע נוסף ממשתמש שחשוד שהפר תנאי השימוש ומבצע פעילות בניגוד למדיניות האתר.